Świat, Polska,
Monaco
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · niepodległy.pl  
 

Świat2020.10.02 21:26

Czy Bill Gates popełnia zbrodnie przeciwko ludzkosci ?

 
 
Kodeks norymberski i deklaracja helsińska. Vademecum dla „naukowców” poszukujących obowiązkowych szczepionek.
 

 

Czy Bill Gates popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości ?

Kodeks norymberski i deklaracja helsińska. Vademecum dla „naukowców” poszukujących obowiązkowych szczepionek. DatabaseItalia.it od początku epidemii napisała dziesiątki artykułów na temat Billa Gatesa, jego projektów i jego fundacji.

Dziesięcioletnie plany, których może przegapić tylko krótkowzroczny człowiek. 

  

Od 2020, przez stworzenie pandemicznej histerii, po stworzenie globalnej tożsamości cyfrowej związanej ze szczepieniami, widzieliśmy i czytaliśmy różne rzeczy, Gates jest obecny w każdym aspekcie i historii związanej z tą epidemią.

Gates może próbować nazywać wszystkich, którzy podnoszą przeciwko niemu głos, „głupcami i konspiratorami”, ale faktem jest, że przeprowadzał eksperymenty medyczne na całym świecie, z których wszystkie są udokumentowane i często z katastrofalnymi skutkami. Eksperyment medyczny na całej populacji jest oburzający. Wszystkie aspekty polityki dystansowania społecznego, które wymodelował, czy to zamierzone czy nie, mają poważny wpływ na społeczeństwo.

  W poczuciu uogólnionej impotencji spowodowanej autorytarną i pseudonaukową beztroską, z jaką niektóre państwa podchodzą do tego wydarzenia, niektórzy autorzy odmiennych poglądów odwołują się nawet do Kodeksu Norymberskiego, aby przypomnieć lekarzom i pracownikom służby zdrowia, a także wielkim wirusologom salonów telewizyjnych ich zachowaniem które należy obserwować w takich jak ostatnimi czasy przypadkach.

  Kodeks norymberski narodził się z dokumentów procesu, który odbył się pod koniec drugiej wojny światowej w niemieckim mieście o tej samej nazwie, przeciwko nazistowskim lekarzom, którzy dopuszczali się tortur i eksperymentów na niewinnych ludziach w obozach zagłady, takich jak Auschwitz i Birkenau.

 Jest to zbiór zasad normatywnych, określonych w wyroku sądu wojskowego, który 19 sierpnia 1947 r. skazał 23 nazistowskich lekarzy, w tym 7 na śmierć, za eksperymenty przeprowadzone w obozach koncentracyjnych na bezbronnych ludziach, na niewolnikach. Kodeks miał przeciwdziałać tezom wypracowanym przez obronę niemieckich lekarzy.

Na podstawie zeznań różnych ekspertów argumentowali oni, że eksperymenty w obozach hitlerowskich nie różniły się od eksperymentów przeprowadzonych w tym samym okresie w więzieniach w USA, ani od tych przeprowadzonych w Niemczech, które zamiast tego otwarcie zachęcały do ​​najbardziej barbarzyńskich form eksperymentów na ludziach, dla porównań od 1939 roku. między eksperymentami w obozach nazistowskich a tymi w więzieniach w USA zaniepokoiły ówczesnych doradców sądowych. Jak również fakt, że nie było prawa międzynarodowego ani deklaracji określającej, które eksperymenty medyczne na ludziach są dozwolone, a które są nielegalne.

  Sędziowie sądowi opracowali dziesięciopunktowy kod, który nazwali dozwolonymi eksperymentami medycznymi. Pierwsze kryterium, również najważniejsze, stanowi, że dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna. Zgodnie ze słowami sędziów oznaczało to, że „zaangażowana osoba powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody, a zatem powinna korzystać z wolnego wyboru, bez interwencji jakiegokolwiek elementu przymusu, oszustwa, groźby lub inna dodatkowa forma zobowiązania lub przymusu; powinien również mieć wystarczającą wiedzę i zrozumienie na dany temat, aby umożliwić mu podjęcie świadomej i mądrej decyzji.

 Obowiązek i odpowiedzialność za zapewnienie warunków uprawniających do ważności zgody spoczywał bezpośrednio na osobie prowadzącej eksperyment.

 Co zawiera Kodeks Norymberski ? !

 1. Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna.

 2. Eksperyment powinien przynosić owocne wyniki dla dobra społeczeństwa, których nie można uzyskać innymi metodami lub środkami badawczymi.

 3. Doświadczenie powinno być zaplanowane i oparte na wynikach testów na zwierzętach oraz wiedzy o naturalnej historii choroby lub innego rozważanego problemu, tak aby oczekiwane wyniki uzasadniały wykonanie eksperymentu na ludziach.

 4. Eksperyment należy przeprowadzić tak, aby uniknąć niepotrzebnego cierpienia oraz urazów fizycznych i psychicznych.

 5. Nie należy przeprowadzać żadnych eksperymentów, jeśli istnieje a priori powód, by sądzić, że nastąpi śmierć lub obrażenia powodujące kalectwo; z wyjątkiem być może tych eksperymentów, w których badani są również lekarze którzy sami są celem doświadczenia.

  6. Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nie powinien nigdy przekraczać tego, który określa humanitarne znaczenie problemu, który ma zostać rozwiązany za pomocą eksperymentu.

 7. Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie udogodnienia, aby chronić osobę badaną przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, niepełnosprawności lub śmierci.  

 8. Eksperymenty mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Najwyższy stopień umiejętności i staranności powinien być wymagany na wszystkich etapach eksperymentu od osób, które prowadzą lub uczestniczą w eksperymencie.

 9. W czasie trwania eksperymentu, pacjent powinien mieć orawo nie dokończenia eksperymentu, jeśli osiągnął fizyczny lub psychiczny stan, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje się niemożliwa.

 10. W trakcie trwania eksperymentu odpowiedzialny naukowiec musi być przygotowany do przerwania eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli ma prawdopodobne powody, by wierzyć, działając w dobrej wierze, w wymaganą od niego wyższą zdolność i ostrożny osąd, że kontynuacja eksperymentu może spowodować obrażenia, kalectwo lub śmierć osoby badanej. 

 Kodeks norymberski to najważniejszy dokument w historii etyki badań medycznych.

 Istnieje jednak równie ważny dokument, idący za „Kodeksem norymberskim”, który reguluje i lepiej określa, czym powinna być etyka lekarska u podstaw badań. W celach naukowych dotyczących człowieka.

  Deklaracja Helsińska.

Deklaracja helsińska została pierwotnie przyjęta w czerwcu 1964 r., Została opracowana przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (AMM lub WMA), jako zbiór zasad etycznych dotyczących całej społeczności medycznej w odniesieniu do eksperymentów na ludziach. Dlatego jest uważana za kamień węgielny etyki badań na ludziach, chociaż nie posiada instrumentów prawnych zaangażowania w międzynarodowym prawodawstwie.

  Deklaracja helsińska. Główne zasady to:   Szacunek dla jednostki (art. 8), Prawo do samostanowienia oraz prawo do uzyskania decyzji po odpowiednim wyjaśnieniu (art. 20, 21 i 22) dotyczącej udziału w badaniach, zarówno w początkowym okresie, jak i w trakcie samego badania w celu ochrony zdrowia pacjenta (art. 2, 3 i 10) lub wolontariusza (art. 16, 18). Zawsze podkreśla potrzebę prowadzenia badań naukowych (art. 6), zawsze nadając pierwszeństwo dobru badanego nad interesami społecznymi (art. 5). Względy etyczne muszą zawsze mieć pierwszeństwo przed przepisami ustawowymi i wykonawczymi (artykuł 9).  Musi uznać, że dobro jednostek i grup wymaga szczególnej czujności (artykuł 8).  Musi uznać, że gdy uczestnik badania jest niekompetentny, fizycznie lub psychicznie niezdolny do wyrażenia świadomej zgody lub jest to osoba niepełnoletnia (art. 23 lub 24), to musi być zezwolenie za zgodą upoważnionej osoby działającej w najlepszym interesie podmiotu (art. 25).  Zasady operacyjne. Powinny: opierać się na dogłębnej znajomości podstaw naukowych (art. 11), opierać się na dokładnej ocenie ryzyka i korzyści (art. 16 i 17), mieć uzasadnione prawdopodobieństwo odniesienia korzyści dla badanej populacji (art. 19) przez odpowiednio przeszkolonych badaczy (art. 15) przy użyciu zatwierdzonych protokołów, podlegających niezależnej kontroli etycznej nadzoru i przez odpowiednio powołaną komisję (art. 13).  Protokół powinien uwzględniać kwestie etyczne i sygnalizować, że jest zgodny z Deklaracją (art. 14)   Badania należy przerwać, jeżeli dostępne informacje wskazują, że pierwotne ustalenia nie są już spełnione (art. 17)   Informacje o badaniu powinny być publicznie dostępne (art. 16).   Publikacje etyczne obejmują publikację wyników i rozważenie wszelkich potencjalnych konfliktów interesów (art. 27),   Badania eksperymentalne powinny być porównywane z najlepszymi metodami, ale w pewnych okolicznościach można zastosować placebo lub nie zastosować grupy terapeutycznej (art. 29  Po zakończeniu badania zainteresowania badanego powinny być częścią ogólnej oceny etycznej, w tym zapewnienia dostępu do sprawdzonej najlepszej opieki (art. 30).  Tam, gdzie to możliwe, niesprawdzone metody powinny być weryfikowane w kontekście badań. w którym nie ma uzasadnionego przekonania o możliwych korzyściach (art. 32).

 A jak jest fatycznie w chwili obecnej ? Media mainstreamowe i ich rola ? !  

 Jasne jest, że żaden dziennikarz pracujący w mainstreamowych mediach nie odważy się zadać pytań, które mogłyby to co się dzieje zakwestionować. Zlikwidowali około 33% światowej gospodarki i głosiciele pandemii zamierzają zrobić jeszcze więcej, ponieważ Gates powiedział w The Economist, że ta "pandemia" pochłonie teraz miliony istnień i nie zatrzyma się do końca 2021 roku,

 Pytania ...

Pytanie, które pozostaje otwarte, ale które prędzej czy później będzie miało odpowiedź:

Czy ktoś popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości ?

 To ważne, oni decydują o nas, o przyszłości naszej i naszych dzieci.

Bill Gates przewiduje, 700 000 niepożądanych reakcji na szczepienia przeciwko koronawirusowi Eksperyment Billa Gatesa „Włochy”. Ludzie wykorzystywani jako króliki doświadczalne.

Bill Gates: „ostatnią przeszkodą” w dystrybucji szczepionki Covid-19 będzie skłonienie ludzi do jej przyjęcia Bill Gates pracował z Epsteinem nad projektem obejmującym dzieci w krajach rozwijających się.

Bill Gates: „ 80% światowej populacji będzie musiało zostać zaszczepione".

Bill Gates ogłasza drugą fazę pandemii. Bezprecedensowy atak bioterrorystyczny.

Druga strona medalu pandemii: w ciągu dwóch miesięcy aktywa amerykańskich miliarderów wzrosły o 15%.  .

  Miliarder ! ! !  --- Jasnowidz  ? ? ? 
  
 
 
 
... ???  ... ? !
 
 
 
 
 

 
57 odsłon   (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: covid 19, swiat, polityka, pandemia.
 
Różne zainteresowania.
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło